เกมสวมบทบาท, การตัดสินใจสำคัญ, การปรับแต่งตัวละคร, เน้นการเล� Read More